W ostatnim czasie ukazała się praca zbiorowa GDPR Requirements for Biobanking Activities Across Europe, której współautorką jest Natalia Mushak z DSK Kancelaria.

Biobanking to proces zbierania danych medycznych i materiału biologicznego do celów badawczych, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju medycyny. W Polsce pojęcie „biobankowanie” nie jest szeroko znane, choć funkcjonuje tutaj wiele ośrodków zajmujących się gromadzeniem i analizą danych klinicznych pacjentów. Od 7 lat działa Polska Sieć Biobanków, która stanowi centralną platformę informatyczną ułatwiającą wymianę informacji i materiałów biologicznych między biobankami i badaczami. Polska należy też do europejskiej infrastruktury biobanków BBMRI-ERIC.eu. Pomimo znaczącego postępu w zakresie infrastruktury i standardów jakościowych, nie mamy wypracowanych kompleksowych regulacji prawnych dotyczących biobankowania.

W tym kontekście, publikacja GDPR Requirements for Biobanking Activities Across Europe może być szczególnie interesująca. Może być ważnym źródłem informacji o prawnych i etycznych aspektach biobankowania w Europie. Może także przyczynić się do dyskusji o najlepszych praktykach, które będą przydatne przy tworzeniu polskich przepisów w tej dziedzinie.