Coraz częściej słyszymy o wyłudzeniach kredytów czy pożyczek. Wiąże się to z posługiwaniem się przez oszustów zaciągających kredyty / pożyczki cudzymi danymi osobowymi. Jak się przed tym bronić?

Sposobem na uniknięcie sytuacji, w których ktoś podszywa się pod nas jest korzystanie z systemów Bezpieczny PESEL i Alerty BIK. Mają one zapobiec wykorzystaniu naszych danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

BEZPIECZNY PESEL

W ramach systemu Bezpieczny PESEL można bezpłatnie zastrzec swój numer PESEL. Informacja o tym, że dana osoba nie ma zamiaru zaciągać pożyczek, trafia do użytkowników systemu CreditCheck, którzy mają możliwość zweryfikowania czy konsument chcący zawrzeć umowę kredytową nie widnieje w systemie Bezpieczny Pesel. Przy weryfikacji przez pożyczkodawcę numeru PESEL osoby ubiegającej się o pożyczkę, otrzymuje on informację z systemu Bezpieczny PESEL, czy dana osoba zastrzegła swój numer PESEL. Pozwala to wykryć oraz zapobiec wyłudzeniom.

Usługi Systemu Bezpieczny PESEL:

  1.  Usługa zastrzeżenia – polega na zobowiązaniu, że zastrzegający w okresie obowiązywania zastrzeżenia nie będzie składał wniosków o zawarcie umowy kredytowej. Usługa ta pozwala na wykrycie próby wyłudzenia już na etapie złożenia wniosku o pożyczkę przez osobę nieupoważnioną.
  2.  Usługa zgłoszenia utraty – polega na przekazaniu do systemu informacji o utracie dowodu osobistego przez zastrzegającego, wzwiązku z czym pożyczkodawca zostaje poinformowany o ryzyku wykorzystania danych osobowych przy zawieraniu umów kredytowych.

Procedura zastrzeżenia swojego numeru PESEL jest bardzo prosta. Osoby chcące zastrzec swój numer PESEL musza wypełnić internetowy formularz oraz potwierdzić swoją tożsamość. Następnie pracownik CRIF potwierdzi telefonicznie dokonane zastrzeżenie.

ALERT BIK

Alert BIK pozwala nam uzyskać informację w sytuacji gdy do Biura Informacji Kredytowej wpłynie zapytanie o nasze dane osobowe lub gdy pojawi się zapytanie w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, a także w przypadku podjęcia próby zaciągnięcia na nasze dane kredytu / pożyczki  albo wyłudzenia (np. abonamentu komórkowego). Informacja ta pozwala na natychmiastową reakcję i zapobiegnięcie wyłudzeniu.

Aby aktywować Alerty BIK, należy potwierdzić tożsamość w portalu BIK https://nowekonto.bik.pl/register/b2c/10728 poprzez podanie:

  •  numeru dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL,
  •  adresu, numeru telefonu, adresu e-mail,
  •  skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości w formacie JPG, PNG lub PDF (2 strony),
  •  dostępu  do konta bankowego, z którego wykonamy internetowy przelew identyfikacyjny na kwotę 1 zł.

Usługa jest odpłatna. Korzystanie z niej kosztuje 24 zł na rok.

Powyższe systemy należy uznać za ważne narzędzia do poprawy jakości portfela kredytu konsumenckiego, przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia oraz ochrony konsumentów przed oszustami wykorzystującymi ich dane osobowe. I każdy powinien rozważyć ich stosowanie.