1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy wprowadzające w Polsce mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) jako sposób regulowania zobowiązań między przedsiębiorcami. W założeniu ten mechanizm ma zapewnić lepszą ściągalność zobowiązań w podatku od towarów i usług. Aby uszczelnić system, Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie obowiązkowego split payment w określonym zakresie. Uzyskała ją w decyzji wykonawczej Rady z dnia 18 lutego 2019 roku. W najnowszym numerze Biuletynu Euro Info ukazał się artykuł Marty Chorzępy-Starosty na ten temat. 

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony jako nieobowiązkowy sposób regulowania należności, przy czym jest on ograniczony do transakcji dokonywanych między przedsiębiorcami w formie przelewów bankowych. Split payment jeszcze przed wejściem w życie przepisów budził mnóstwo kontrowersji i pytań. Polska uzyskała zgodę na jego wprowadzenie w zakresie towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem albo solidarną odpowiedzialnością, czyli w obszarach najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe. Obowiązkowy split payment będzie mógł obowiązywać w Polsce do końca lutego 2022 roku i będzie mógł dotyczyć jedynie płatności bezgotówkowych wykonywanych w ramach elektronicznych przelewów bankowych.

artykule opublikowanym przez PARP,  Marta Chorzępa-Starosta wyjaśnia mechanizm działania podzielonej płatności oraz reguły obowiązkowego split payment wynikające z decyzji Rady. Zapraszamy do lektury!