20 marca 2024 roku odbyło się spotkanie z serii #HRTalks zorganizowane przez firmę Bee Talents, z udziałem Urszuli Graetzer z DSK Kancelaria.

Spotkanie, którego tematem przewodnim były Dyrektywy unijne a rynek pracy, podzielone było na część prezentacyjną oraz panel dyskusyjny i networking.

Prelegenci – Magdalena Tuchowska (head of people w Tpay), Piotr Stróżyk (trener biznesu i konsultant) oraz Ula Graetzer (prawnik w zespole korporacyjnym i prawa IT DSK), przybliżali słuchaczom temat wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Postanowienia tej dyrektywy należy zaimplementować w firmach do 7 czerwca 2026 roku.