W mijającym tygodniu Barbara Urbaniak i Jacek Olech wzięli udział w ogólnopolskich audycjach radiowych, w których wypowiadali się na tematy z zakresu prawa cywilnego.

Jacek mówił o szeroko rozumianym prawie sąsiedzkim, w szczególności o sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy mieszkańcami wspólnot / spółdzielni mieszkaniowych. Basia natomiast przybliżała słuchaczom kwestie związane z najmem mieszkań – tłumaczyła jak spisywać umowy, na co uważać i czego unikać. Ich celem było – mimo krótkiego czasu antenowego – możliwie szeroko przybliżyć obowiązujące regulacje prawne i upowszechnić wiedzę