Barbara Urbaniak

Stanowisko:

adwokat

Obszary doradztwa:

obsługa prawna spółek, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, procesy sądowe

Zespół:

procesowy i obsługi transakcyjnej

Języki:

angielski, francuski

 • Barbara specjalizuje się w postępowaniach spornych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania cywilnego na etapie procesowym i egzekucyjnym oraz w doradztwie przy transakcjach na rynku nieruchomości
 • Świadczy usługi doradztwa przy bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa ochrony konsumentów
 • Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym oraz z udaremnianiem czynności fraudacyjnych
 • Doświadczenie zdobywała od pierwszych lat studiów w kancelariach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
 • Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikacji adwokackiej przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku
 • Po pracy czyta reportaże. Szczególnie interesuje się kulturą żydowską oraz zmianami społecznymi w związku z rozwojem nowych technologii

Wybrane doświadczenia

 • Wsparcie klientów z sektora finansowego w ochronie i odzyskiwaniu wierzytelności trudnych poprzez zwalczanie czynności fraudacyjnych nieuczciwych dłużników
 • Bieżąca obsługa podmiotów z rynku finansowego w postępowaniach spornych na etapie sądowym i egzekucyjnym
 • Audyt i obsługa transakcyjna nieruchomości o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym
 • Doradztwo i obsługa transakcyjna nieruchomości rolnych podlegających ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Wsparcie jednej z największych polskich sieci supermarketów w postępowaniu restrukturyzacyjnym w procesach zmierzających do ochrony kluczowych powierzchni handlowych klienta
 • Przeprowadzanie i nadzór nad procesami przekształceń spółek prawa handlowego
 • Reprezentacja klientów w sporach korporacyjnych, doradztwo prawne w zakresie ładu korporacyjnego i odpowiedzialności członków organów, badanie due diligence
Barbara-Urbaniak-DSK-Kancelaria