W ostatnich dniach Minister Finansów wyjaśnił zasady opodatkowania dochodów uzyskanych przez podatnika z transakcji, których przedmiotem są kryptowaluty. Wcześniej usłyszeliśmy, że osoby dokonujące ww. transakcje są na celowniku fiskusa. Warto przeanalizować swoją sytuację i zastanowić się, czy handlując kryptowalutami nie będziemy musieli wykazać z tego tytułu dochodu do opodatkowania.

PIT OD DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z HANDLU KRYPTOWALUTAMI

Zbliża się termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (30 kwietnia), a tym samym musimy zrobić podatkowy rachunek sumienia. Jednym z dochodów, które musimy wykazać do opodatkowania jest dochód z handlu kryptowalutami. W swoim komunikacie z dnia 10 kwietnia 2018 roku fiskus wyjaśnił w jaki sposób opodatkować obrót kryptowalutami w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (zobacz: http://tnij.at/podatkikryptowaluty).

KIEDY POWSTANIE PRZYCHÓD DO OPODATKOWANIA?

Przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu handlu kryptowalutami powstanie kiedy będziemy sprzedawać kryptowalutę albo będziemy zamieniać kryptowalutę na inną kryptowalutę, rzecz czy usługę1. W takiej sytuacji możemy przychód zakwalifikować albo jako przychód z praw majątkowych2 albo jako przychód z działalności gospodarczej3.

CZY MOŻEMY ODLICZYĆ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU OD UZYSKANYCH PRZEZ NAS PRZYCHODÓW?

Podatnicy mogą odliczyć od uzyskanego przez siebie przychodu z handlu kryptowalutami koszty uzyskania przychodów, do których możemy zaliczyć wydatki na zakup kryptowalut.

JAKĄ STAWKĄ OPODATKUJEMY DOCHODY Z HANDLU KRYPTOWALUTAMI?

Dochody z handlu kryptowalutami opodatkowujemy albo według skali podatkowej (dochody z praw majątkowych albo z działalności gospodarczej) albo z zastosowaniem tzw. „liniówki” (dochody z działalności gospodarczej).

KIEDY WYKAZUJEMY DOCHODY Z HANDLU KRYPTOWALUTAMI?

Dochody z handlu kryptowalutami wykazujemy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 albo PIT-36, PIT-36L.

VAT OD TRANSAKCJI OBROTU KRYPTOWALUTAMI

W przypadku podatników obracających kryptowalutami (handlujących kryptowalutami), u których taka działalność zaliczana jest do działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie zwolnienie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług4.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

Osoby, które nie prowadzą działalności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, będą musiały przeanalizować, czy dokonane przez nich transakcje nie są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zawarcie umowy sprzedaży albo umowy zamiany jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych5. Zdaniem fiskusa, w takim przypadku podstawą opodatkowania będzie wartość przedmiotu transakcji, który to stanowi prawo majątkowe i zastosowanie znajdzie 1% stawka podatku od czynności cywilnoprawnych6.

Z ostatniej chwili:

MF prosi jednak o nieskładanie deklaracji PCC i postanowiło załatwić tamat na drodze legislacyjnej. Ma to być działanie doraźne, na rozwiązanie systemowe będziemy musieli poczekać.

Ministerstwo wypowiedziało wydanie oficjalnego komunikatu w tej sprawie do 30 kwietnia br.

O tym czy w każdym przypadku powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych przeczytasz w naszym artykule, który ukaże się niebawem.

PODSUMOWANIE

Osoby obracające kryptowalutami powinny zastanowić się w jaki sposób rozliczyć w podatku dochodowym uzyskane z tego tytułu dochody oraz w jaki sposób rozliczyć te transakcje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Pozostało już niewiele czasu na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. W razie potrzeby pomożemy z rozliczeniem transakcji na kryptowalutach.

1 Art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

2 Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, art. 18 ustawy o PIT.

3Art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, art. 14 ustawy o PIT.

4 Art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

5 Art. 1 ust. 1  pkt 1 ustawy o PCC.

6 Art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC.