Niepewność gospodarcza czasu epidemii znacznie zakłóciła stosunki umowne i wzajemną pozycję wierzycieli i dłużników. W ostatnim czasie można zaobserwować wzmożone korzystanie przez dłużników z postępowania upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych.

Niestety, obecnie wierzyciel często dowiaduje się o skorzystaniu przez dłużnika z procedur insolwencyjnych (upadłość, restrukturyzacja) na etapie, który wymaga już zaangażowania prawników lub doradców restrukturyzacyjnych. W przyszłości ma to się zmienić dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych.

Przeczytaj więcej na ten temat w artykule, który ukazał się na Prawo.pl Jego autorem jest Łukasz Lewandowski, doradca restrukturyzacyjny i szef zespołu procesowego i obsługi transakcyjnej DSK- kliknij.