Prosty podatek kusi coraz więcej przedsiębiorców. Powstają jednak problemy z wyborem właściwej stawki. O zaletach i wadach tej formy opodatkowania przeczytamy w dzienniku "Rzeczpospolita", w artykule "Przedsiębiorcy uciekają w ryczałt, ale ryzykują spory".

Według Pawła Kuźmiaka, którego opinia jest przytaczana w ww. artykule, przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi, że jeden podatnik może być objęty różnymi stawkami ryczałtu.

Jak tłumaczy, zależy to od tego, ile i jakie rodzaje działalności przedsiębiorca prowadzi. Aby prawidłowo te stawki stosować, powinien on odrębnie wykazywać, na fakturach i w prowadzonej ewidencji, wynagrodzenie za działania podlegające różnym stawkom. Jeśli tego nie zrobi lub zrobi nieprawidłowo, może spotkać go sankcja w postaci opodatkowania stawką wyższą. Np. dla informatyka oznaczałoby to 15 proc. zamiast 8,5. Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku ryczałtu podatnik nie ma prawa do rozliczenia kosztów ani zastosowania np. IP Box, mogłoby się okazać, że wybór zryczałtowanej formy był dla niego dużo mniej korzystny, niż pozostanie przy podatku liniowym lub nawet przy zasadach ogólnych.

Link do artykułu.