Dziś w Warszawie odbywa się konferencja branżowa pt. Reklama leków, suplementów diety i wyrobów medycznych w świetle aktualnych regulacji. Dr Szymon Łajszczak, counsel w DSK Kancelaria, wystąpi na niej z tematem "Programy edukacyjne i opiekuńcze a ochrona danych pacjentów w świetle RODO".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

W ramach swojego wykładu Szymon omówi następujące zagadnienia:

1. Programy edukacyjne i opiekuńcze a reklama leków i wyrobów medycznych,

2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w programie,

3. Udział HCP w gromadzeniu danych pacjentów,

4. Gromadzenie danych pacjentów w podmiotach leczniczych.

Organizatorem tego spotkania – adresowanego do przedstawicieli koncernów farmaceutycznych – jest Conference Development Center.