Ewa Bratkowska, adwokat z zespołu procesowego DSK specjalizująca się m.in. w prawie cywilnym, wzięła wczoraj udział w ogólnopolskiej audycji radiowej. Podczas rozmowy, Ewa dzieliła się swoją wiedzą dotyczącą regulowania stosunków sąsiedzkich we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Zagadnienia dotyczące harmonijnego współżycia i prawidłowego rozwiązywania konfliktów między sąsiadami, mają duże znaczenie dla codziennego życia wielu osób. Choć nie zawsze jest to obszar bezpośrednio regulowany na gruncie prawa, wskazówki i rady prawnika mogą pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów w relacjach sąsiedzkich.