Trwa nabór wniosków o dofinansowanie do ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów - bardzo łatwo i szybko dostępne dla każdego mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa.

Urząd Europejski ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomił fundusz SME Fund „Ideas powered for business”, żeby wspomóc rozwój i konkurencyjność unijnych MŚP – zmagających się często nadal ze skutkami COVID-19.

Dofinansowanie otrzymuje się w postaci bonów: 

/ BON 1 – 1500 EURO do wykorzystania w związku z opłatami za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego

/ BON 2 – 750 EURO do wykorzystania na opłaty patentowe

W sumie MŚP może otrzymać nawet 2.250 euro zwrotu za opłaty związane z ochroną swoich praw własności intelektualnej.

W ramach bonów można dostać zwrot m.in.:

/ 75% opłat związanych ze zgłoszeniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych na szczeblu krajowym, regionalnym i UE

/ 50% opłat związanych ze zgłoszeniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych poza UE oraz patentów

Koszt niezwykle silnej ochrony płynącej z rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów – kluczowej dla budowania marki każdego przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu dofinansowania wyniesie więc nieporównanie mniej.  

Dla zobrazowania ile można zyskać: w przypadku gdyby rzeczywista opłata za rejestrację znaku towarowego na terenie UE wyniosła 850 euro, po dofinansowaniu MŚP zapłaci jedynie 212,5 euro.

Nie warto zwlekać ze składaniem wniosków. Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań związanych z ochroną praw własności intelektualnej jest ograniczony – decyduje kolejność zgłoszeń.

Cała procedura odzyskiwania środków od EUIPO jest szybka i prosta. W przypadku wszelkich pytań – zapraszamy do kontaktu. 

Zróbmy coś dla Twojej marki! 

Kontakt: Aleksander Zieliński: a.zielinski@dsk-kancelaria.pl