Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną dla naszego Klienta indywidualną interpretację podatkową w sprawie dotyczącej podatku akcyzowego. 

Za pośrednictwem Kancelarii DSK, Klient zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wykazując że planowana przez niego produkcja i sprzedaż mieszanek aromatycznych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a Dyrektor KIS przychylił się do zaprezentowanego stanowiska.

Czytaj więcej.