Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 potwierdza nasz sukcesywny rozwój – w tym roku plasujemy się o 53 miejsca wyżej niż w roku ubiegłym w ogólnopolskim zestawieniu największych kancelarii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

W tegorocznym Rankingu przygotowywanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria DSK znalazła się na 3. miejscu pod względem liczby prawników w Wielkopolsce (ex aequo), natomiast w ujęciu ogólnopolskim jesteśmy w pierwszej 15-ce kancelarii spoza Warszawy – pod względem liczby prawników.

Kryterium przyjętym w Rankingu jest liczba prawników ogółem oraz liczba prawników z uprawnieniami, Kancelarię DSK wyróżnia natomiast współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin – zwłaszcza w obszarze naszych specjalizacji:  Infrastruktury, IT / IoT, podatków oraz zarządzania wierzytelnościami. Współpracujemy – jako jeden zespół – z najlepszymi rzecznikami patentowymi, inżynierami, ekspertami BHP i ochrony środowiska, biegłymi rewidentami, compliance oficerami i IODami. Dzięki temu zapewniamy Klientom właściwą ocenę i bezpieczeństwo. Zapraszamy do współpracy!