16 i 17 lutego 2024 r. Uniwersytet Boloński był gospodarzem interdyscyplinarnej konferencji „Science, Technology and Law: Mutual Impact and Current Challenges”, która zgromadziła naukowców i badaczy z 16 krajów z Europy, Ameryki i Afryki.

Podczas konferencji odbyły się sesje poświęcone relacji: nauka i prawo – w kontekście historycznej ewolucji i współczesnych wyzwań. Mówiono o wpływie postępu technologicznego na prawa człowieka, technologii w kontekście środowiska i energii oraz o nowych osiągnięciach i wyzwaniach dotyczących sztucznej inteligencji i prawa, w tym prawa Unii Europejskiej.

Podczas konferencji prof. Natalia Mushak z DSK Kancelaria wygłosiła prelekcję „The Use of AI Systems in Legal Practice”, w której omawiała kwestie regulacji prawnych AI i jej zastosowań przez państwa członkowskie UE. Mówiła o odpowiedzialności operatorów i użytkowników, harmonizacji ram prawnych dla roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, systemach AI wysokiego ryzyka, a także o wykorzystaniu AI w praktyce prawnej.

Konferencja była również okazją do zaprezentowania „The First Global Report on the State of Artificial Intelligence in Legal Practice”, raportu opracowanego przez Michała Jackowskiego, partnera DSK i Michała Araszkiewicza. Oparty na badaniu, w którym uczestniczyło 200 firm prawniczych z całego świata, z komentarzem 25 topowych naukowców z zakresu AI i prawa, raport daje obraz tego, jak narzędzia sztucznej inteligencji są obecnie wykorzystywane przez prawników.