Aleksander Moroz

Stanowisko:

radca prawny

Obszary doradztwa:

FIDIC, kontrakty infrastrukturalne, prawo administracyjne, prawo nieruchomości, zamówienia publiczne

Zespół:

obsługa inwestycji i zamówień publicznych

Języki:

angielski

  • Aleksander specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzeni
  • Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również organami administracji publicznej
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji publicznej oraz w jednej z czołowych polskich kancelarii prawnych
  • Absolwent kierunku prawo oraz kierunku administracja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
  • Prywatnie fan kolarstwa, koszykówki i Formuły 1, żywo zainteresowany popkulturą i kulturą internetową

Wybrane doświadczenia

  • Przygotowanie wzoru umowy o roboty budowlane przyjętego do stosowania przez jeden z wiodących podmiotów specjalizujących się w budowie powierzchni magazynowych
  • Doprowadzenie do uchylenia decyzji o warunkach zabudowy dla już realizowanej inwestycji
  • Osiągnięcie korzystnego dla Klientów rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących wad lokalu, bazującego na autorskiej koncepcji Polskich Norm
  • Przygotowanie argumentacji prowadzącej do zmiany stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie terminu złożenia kompletnego wniosku o wydanie ZRiD; obsługa prawna wykonawcy w ramach inwestycji: budowa drogi S19 Malewice – Chlebczyn
Aleksander-Moroz-DSK-Kancelaria