Adriana Zalewska-Werra

Stanowisko:

radca prawny

Obszary doradztwa:

new-tech, obsługa prawna spółek, prawo IT, prawo korporacyjne, procesy sądowe, własność intelektualna

Zespół:

korporacyjny i prawa IT

Języki:

angielski, francuski

 • Adriana specjalizuje się w obsłudze prawnej i biznesowej podmiotów z branży nowoczesnych technologii, w szczególności w zakresie przygotowywania kontraktów oraz w sprawach związanych z bieżącym prowadzeniem działalności
 • Jest ekspertką w doradztwie w zakresie umów – w tym w tworzeniu i analizie kontraktów wdrożeniowych, utrzymaniowych (SLA) i rozwojowych, umów ramowych IT, umów agile, umów bodyleasingu, umów licencji
 • Wspiera przedsiębiorców w procesach sądowych przygotowując strategie procesowe oraz reprezentując klientów przed sądem
 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i biznesowym dla przedsiębiorstw z branży IT, kreatywnej i nowych technologii, które zdobywała współpracując m.in. z software house’ami, studiem wzornictwa przemysłowego oraz poznańskimi kancelariami prawnymi
 • Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej oraz z zakresu prawa nowoczesnych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego
 • Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo biznesowe i prawne dla przedsiębiorców działających w obszarach nowych technologii oraz przy realizacji projektów B+R w dziedzinie IT i rozwoju AI
 • Doradztwo biznesowe i prawne przy realizacji projektów inwestycyjnych i z zakresu wzornictwa przemysłowego
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z zakresu własności intelektualnej i zobowiązań
 • Doradztwo biznesowe i prawne w zakresie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, m. in. USA, Azja Południowo-Wschodnia, UE
 • In-house dla jednego z wiodących software house’ów na rynku (e-commerce, iGaming)
Adriana_Zalewska-Werra_DSK_Kancelaria