Szymon Łajszczak

Stanowisko:

radca prawny

Obszary doradztwa:

obsługa prawna spółek, prawo konkurencji, prawo korporacyjne

Zespół:

korporacyjny i prawa IT

Języki:

angielski

  • Radca prawny, doktor nauk prawnych, counsel
  • Specjalizuje się w doradztwie dla klientów z branż regulowanych. Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej, opracowując i realizując strategie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wysokiego ryzyka dla ciągłości prowadzonej działalności. Doradzając klientom bierze pod uwagę nie tylko aktualny stan prawny, lecz stara się z wyprzedzeniem identyfikować ryzyka regulacyjne, inicjując działania zmierzające do dostosowania działalności klientów do zmieniającego się otoczenia prawnego
  • Wspiera klientów oraz organizacje branżowe w kontaktach z organami władzy publicznej w toku konsultacji publicznych oraz w całym procesie legislacyjnym
  • W praktyce zawodowej zajmuje się również doradztwem związanym z prawno-administracyjną reglamentacją prawa własności, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego
  • Posiada doświadczenie w obsłudze klientów działających na rynkach farmaceutycznym, żywnościowym i hazardowym. Od wielu lat doradza firmom farmaceutycznym oraz dystrybutorom i producentom wyrobów medycznych. Posiada również bogate i unikalne doświadczenie w zakresie doradztwa dla sieci aptecznych i indywidualnych aptekarzy oraz hurtowni farmaceutycznych
  • Co-founder vigilex-monitoring regulacyjny – narzędzia do monitorowania projektowanych zmian prawnych
  • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obronił również z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Rola faktów w ustalaniu podstawy normatywnej aktu stosowania prawa”
DSK_avatar