Paweł Pudło

Stanowisko:

radca prawny

Obszary doradztwa:

FIDIC, inwestycje budowlane, kontrakty infrastrukturalne, zamówienia publiczne

Zespół:

obsługa inwestycji i zamówień publicznych

Języki:

angielski

 • Paweł ma bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych. Jest ekspertem w zakresie FIDIC i prawa zamówień publicznych
 • Świadczy bieżące doradztwo prawne i pomoc techniczną w zakresie realizacji kontraktu – należy do nich m. in. redagowanie kluczowej korespondencji kontraktowej, analiza dokumentacji kontraktowej oraz przygotowywanie roszczeń i zmian związanych z kontraktem, zgodnie z warunkami kontraktu
 • Prowadzi nadzór / koordynuje prowadzenie roszczeń o dodatkowe płatności oraz o przesunięcie terminów realizacji i czasu na ukończenie kontraktu
 • Zapewnia doradztwo w kwestiach negocjacji robót dodatkowych/zamiennych, harmonogramów, wprowadzania zmian do kontraktu i innych spraw kontraktowych
 • Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zakresu międzynarodowych procedur organizowania projektów zgodnie z FIDIC na Politechnice Wrocławskiej i studia podyplomowe z zakresu prawa korporacyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

Wybrane doświadczenia

 • Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego przy realizacji projektu pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”
 • Obsługa prawna zadań:
  • Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km”
  • Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”
  • Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km
  • Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km
 • Obsługa prawna zadań: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław
DSK_avatar