Mikołaj Wiza

Stanowisko:

radca prawny

Obszary doradztwa:

new-tech, prawo bankowe, prawo konsumenckie, prawo korporacyjne

Zespół:

korporacyjny i prawa IT

Języki:

angielski, hiszpański

  • Mikołaj specjalizuje się w prawie korporacyjnym i prawie nowych technologii
  • Wspiera działalność kilkudziesięciu softwere house’ów w Polsce, koordynuje powstawanie nowych projektów i przygotowuje klientów do bezpiecznego funkcjonowania w rzeczywistości korporacyjnej
  • W obszarze jego zainteresowań znajdują się: AI, fin-tech, QES, eIDAS
  • Doradza i prowadzi sprawy dotyczące prawa autorskiego i danych osobowych
  • Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w największych kancelariach w Polsce
  • Działa pro bono na rzecz popularyzacji prawa – zwłaszcza w zakresie prawa konstytucyjnego
  • Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prawa nowych technologii na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
  • Pozaprawnicze zainteresowania Mikołaja: kosmos, historia naturalna, narty i nowe technologie
Mikolaj-Wiza-DSK-Kancelaria