Mateusz Golak

Stanowisko:

radca prawny

Obszary doradztwa:

obsługa prawna spółek, prawo cywilne, prawo gospodarcze, własność intelektualna

Zespół:

korporacyjny i prawa IT

Języki:

angielski, niemiecki

  • Mateusz jest doktorem prawa, specjalistą w zakresie krajowych i międzynarodowych sporów gospodarczych oraz prawa własności intelektualnej
  • W kancelarii DSK wspiera klientów z branży technologicznej w sprawach z zakresu umów gospodarczych, nieuczciwej konkurencji i sprawach własności intelektualnej
  • Absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił rozprawę doktorską na temat postępowania zabezpieczającego
  • Autor monografii „Upadek zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym” oraz wielu publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego
  • Wykładowca akademicki
  • Odbył staż naukowo-badawczy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Komparatystycznego w Hamburgu, ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w sądzie własności intelektualnej w Poznaniu oraz kancelariach prawa własności intelektualnej
  • W czasie wolnym, Mateusz chętnie sięga po literaturę faktu oraz książki popularno-naukowe, lubi grać na gitarze i praktykować jogę
Mateusz_Golak_DSK