Łukasz Grzybek

Stanowisko:

aplikant radcowski

Obszary doradztwa:

inwestycje budowlane, kontrakty infrastrukturalne, prawo administracyjne, zamówienia publiczne

Zespół:

obsługa inwestycji i zamówień publicznych

Języki:

angielski

  • Łukasz świadczy doradztwo prawne dla podmiotów realizujących inwestycje budowlane i infrastrukturalne
  • Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadził w imieniu instytucji zamawiających liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Świadczył m.in. wsparcie oraz doradztwo prawne na rzecz instytucji zamawiających w zakresie zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • W obszarze jego zainteresowań znajduje się także prawo samorządowe i administracyjne. Zajmował się obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych
  • Jest absolwentem prawa w Instytucie Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, obecnie obywa aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu
  • Autor licznych artykułów i publikacji. Wśród nich znalazło się m.in. „Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta” (C.H. Beck 2018), którego był współautorem
  • Poza pracą – lubi planszówki i gry komputerowe, relaksuje się przy sportach walki

Wybrane doświadczenia

  • Reprezentowanie zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Obsługa prawna wykonawcy w ramach inwestycji: Obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)
  • Prowadzenie w imieniu instytucji zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  • Wsparcie oraz doradztwo prawne na rzecz instytucji zamawiających w zakresie dotyczącym zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości do 50 mln złotych
Lukasz-Grzybek-DSK-Kancelaria