Katarzyna Holik

Stanowisko:

adwokat

Obszary doradztwa:

obsługa prawna spółek, prawo karne, procesy sądowe

Zespół:

procesowy i obsługi transakcyjnej

Języki:

angielski, francuski

 • Katarzyna wspiera firmy z branży automotive, budowlanej oraz wydawniczej – doradza im w bieżącej działalności
 • Reprezentuje i wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami ścigania, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz Rzecznikiem Finansowym
 • Posiada doświadczenie w sprawach karnych, procesach o ochronę dóbr osobistych oraz postępowaniach przeciwko instytucjom finansowym w związku z dokonaniem nieautoryzowanych transakcji płatniczych
 • Zanim dołączyła do DSK, współpracowała z kancelarią specjalizującą się z prowadzeniu procesów sądowych – w szczególności z zakresu prawa karnego, prawa własności intelektualnej oraz ochrony dóbr osobistych
 • Kasia jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w której przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa karnego, poświęconą instytucji konfiskaty rozszerzonej
 • W związku z rozwijaną karierą naukową, jest uczestniczką międzynarodowego projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Konfiskata rozszerzona i jej uzasadnienie w świetle praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej”
 • Angażuje się w działania z zakresu zarządzania projektami prawnymi – zwłaszcza związane z propagowaniem wiedzy prawniczej i projektowaniem uniwersalnym; z przekonaniem podejmuje działania pro bono
 • Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła aplikację przy ORA w Poznaniu
 • Miłośniczka muzyki, teatru i dobrej książki

Wybrane doświadczenia

 • Reprezentacja klienta w precedensowej sprawie przeciwko organowi rentowemu, zakończonej stwierdzeniem niekonstytucyjności przepisów, w oparciu o które obniżono świadczenia emerytalne i rentowe
 • Reprezentacja klienta w sprawie przeciwko jednemu z największych podmiotów rynku finansowego, dotyczącej odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze
 • Wsparcie w bieżącej działalności klienta będącego liderem w branży automotive
 • Reprezentacja klientów w licznych postępowaniach karnych, w tym postępowaniach dotyczących udziału w zorganizowanych grupach przestępczych
 • Reprezentacja klientów z branży muzycznej i rozrywkowej w procesach z zakresu ochrony praw autorskich
Katarzyna-Holik-DSK-Kancelaria