Elżbieta Lewandowicz

Stanowisko:

radca prawny

Obszary doradztwa:

FIDIC, inwestycje budowlane, kontrakty infrastrukturalne, prawo gospodarcze, zamówienia publiczne

Zespół:

obsługa inwestycji i zamówień publicznych

Języki:

angielski

 • Elżbieta doradza i reprezentuje przedsiębiorców budowlanych realizujących projekty infrastrukturalne po stronie generalnych wykonawców, nadzoru inwestorskiego oraz podwykonawców robót budowlanych
 • Zdobywała doświadczenie po różnych stronach procesu inwestycyjnego – rozumie potrzeby wszystkich jego uczestników
 • Z ramienia generalnego wykonawcy uczestniczyła w realizacji znaczących projektów drogowych dróg ekspresowych na podstawie umów zawartych z GDDKiA Oddział we Wrocławiu w latach od 2014 do 2017 roku oraz z GDDKiA Oddział w Warszawie w 2019 roku w ramach których:
  • koordynowała prace działu prawnego z przedstawicielami działów technicznych w celu zawierania i wykonania umów z podwykonawcami robót budowlanych, dostawcami, usługodawcami
  • zapewniała zgodność zawieranych umów i porozumień z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i z wymogami zapisów wewnętrznych generalnego wykonawcy
  • przygotowała i prowadziła negocjacje umów i porozumień, w tym negocjacje treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
  • monitorowała prawidłowość wykonania zawartych umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami
  • monitorowała prawidłowość wykonania Kontraktu Głównego realizowanego w oparciu o procedury FIDIC w relacjach Inwestorem
  • reprezentowała generalnego wykonawcę w spotkaniach i negocjacjach z Inwestorem
 • Z ramienia nadzoru inwestorskiego opiniowała kwestie roszczeń generalnych wykonawców w związku z zawartymi umowami przy realizacji sieci przesyłowej na terenie województwa dolnośląskiego w latach od 2015 do 2016 roku oraz w związku z inwestycjami realizowanymi przez Zamawiających województwa dolnośląskiego w latach od 2017 do 2018 roku
 • Z ramienia podwykonawców robót budowlanych Elżbieta reprezentuje ich interesy na płaszczyźnie pozasądowej i sądowej od 2012 roku – w pełnym zakresie ich roszczeń wobec generalnych wykonawców
 • Elżbieta ma także doświadczenie  w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego prawa oraz cywilnego
 • Radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych (Wydział Prawa UW), studia podyplomowe „Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji Według FIDIC” (Politechnika Wrocławska) oraz szkołę prawa własności intelektualnej (Centrum Praw Własności Intelektualnej)

Wybrane doświadczenia

 • Prawnik Wykonawcy w ramach Umowy nr GDDKiA O/WR I-2/PO/126/R/I-4/2013 wraz z załącznikami w związku z udzieleniem zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 3 od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem)” – kierownik działu prawnego / doradca prawny
 • Prawnik Wykonawcy w ramach Umowy nr 63/2017 na „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości odcinka ok. 6,64 km” realizowanej w oparciu o warunki FIDIC „Projektuj i buduj” – prawnik
 • Prawnik Zamawiającego w ramach Umowy nr ZDKIUM/U-INW/78-W/2019 na „Budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” – prawnik
 • Prawnik Wykonawcy w ramach Umowy nr GDDKiA O/WR I-2/PO/126/R/I-4/2013 wraz z załącznikami w związku z udzieleniem zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 3 od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem)” – kierownik działu prawnego / doradca prawny
 • Prawnik Wykonawcy w ramach Umowy nr 63/2017 na „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości odcinka ok. 6,64 km” realizowanej w oparciu o warunki FIDIC „Projektuj i buduj” – prawnik
 • Prawnik Zamawiającego w ramach Umowy nr ZDKIUM/U-INW/78-W/2019 na „Budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” – prawnik
DSK_avatar