Jeden z naszych Klientów wziął udział w przetargu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie budową drogi ekspresowej. Jego oferta została sklasyfikowana na pierwszej pozycji w końcowym rankingu ofert, jednak została odrzucona przez zamawiającego z uwagi na rzekomo rażąco niską cenę i niezgodność z SIWZ. Klient postanowił odwołać się do KIO. Niezbędne było więc opracowanie odpowiedniej taktyki procesowej.

Tematyka odwołania była skomplikowana – zwłaszcza, że w przypadku rażąco niskiej ceny, ciężar udowodnienia, iż oferta jej nie zawiera – ciąży na odwołującym się wykonawcy. Ostatecznie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, KIO przychyliła do stanowiska Kancelarii DSK przedstawionego przez Kingę Kozłowską-Witek i Annę Loch i uznała, że oferta naszego Klienta nie powinna zostać odrzucona ani z powodu rażąco niskiej ceny, ani z powodu niezgodności z SIWZ.

Sprawa ta po raz kolejny potwierdza, że w postępowaniach odwoławczych kluczowe jest opracowanie skutecznej koncepcji obrony oferty i bieżące reagowanie na argumentację prezentowaną przez zamawiającego i ewentualnych przystępujących.