Nasz Klient corocznie importował towary o wielomilionowej wartości, pochodzące z kraju spoza UE. Jako importer napotykał szereg barier i przeszkód natury administracyjnej i prawnej, które utrudniały mu sprawne prowadzenie biznesu.

W związku z prowadzoną działalnością, Klient ten ponosił wysokie koszty związane ze stosowaniem standardowych rozwiązań wynikających z prawa celnego. Niekiedy był zmuszony także pokrywać opłaty związane z przestojami w dostawie towarów, spowodowane działaniami organów administracji.

W tej sytuacji, eksperci DSK wyszli z propozycją przeprowadzenia kompleksowego audytu celnego firmy. Zaproponowali uzyskanie pozwolenia AEO, a następnie przeprowadzili Klienta przez cały proces.

W wyniku połączonych wysiłków – zespołu kancelarii oraz naszego Klienta, status AEO został jego firmie przyznany. W konsekwencji, Klient uzyskał możliwość stosowania procedury uproszczonej w przywozie towarów. Dzięki temu czas dostawy towarów znacznie się skrócił, a koszty administracyjne w transporcie międzynarodowym zostały ograniczone niemal o 50 %. Aktualnie towary trafiają szybciej i sprawniej, a firma ma mniej kontroli i kłopotów z procedurami celnymi. Nasz Klient dodatkowo uzyskał status rzetelnego i zaufanego przedsiębiorcy oraz lepszą płynność finansową – nie musi płacić podatku VAT z tytułu importu towarów już w momencie sprowadzenia towarów.