W dniach 20-23 września 2018 roku odbył się w Gdańsku XX Międzynarodowy Kongres Europejskiego i Porównawczego Prawa Konstytucyjnego. 

Spotkanie zgromadziło konstytucjonalistów z całego świata. Przez 3 dni dyskutowali oni kwestie związane z rozwojem tej gałęzi prawa, analizując przełomowe decyzje i ich wpływ na kulturę konstytucyjną w różnych systemach prawnych. Profesor Michał Jackowski wygłosił prelekcję „Constitutional referendum in Poland and primary constituent power”.