3 października 2019 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) wydał wyrok korzystny dla kredytobiorców frankowych. Czekały na niego tysiące "frankowiczów".

Klauzule indeksacyjne, na podstawie których bank przeliczał złotówki na waluty obce, mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne (abuzywne). W zależności od oceny indywidualnej sytuacji, może to skutkować przekształceniem umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej w kredyt w polskich złotych oprocentowany zgodnie z umową (z pominięciem indeksacji) albo stwierdzeniem nieważności całej umowy kredytowej.

Jeśli jesteś posiadaczem kredytu z klauzulą nieprecyzyjnie określającą zasadę wymiany walut przy spłacie rat, ww. orzeczenie otwiera drogę do złożenia pozwu. Wygranie sporu z bankiem może spowodować, że nie będziesz zobowiązany do spłaty kredytu.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Natalia Cieplińska, radca prawny, Partner DSK: n.cieplinska@dsk-kancelaria.pl

Mateusz Muniak, radca prawny: m.muniak@dsk-kancelaria.pl

http://dsklegal.pl/wp-content/uploads/2019/11/DSK_kredyty-frankowe_oferta.pdf