Łukasz Lewandowski współpracuje z Grupą POLSKA PRESS przy projekcie propagowania wiedzy prawniczej w formie artykułów dostępnych na stronach internetowych dzienników lokalnych i ogólnopolskich wydawanych przez Polska Press - m.in. "Polska The Times", "Głos Wielkopolski", "Dziennik Zachodni". 

W związku ze stanem epidemii, „Polska the Times” przygotowała projekt multimedialny dotyczący funkcjonowania w tej nowej dla wszystkich rzeczywistości. Łukasz Lewandowski odpowiada w nim m.in na pytania o to jak prowadzić biznes w czasie pandemii, jakie prawa ma pracownik, a jakie pracodawca, co z zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci i pokryciem kosztów utrzymania, w czasie kiedy firma nie zarabia.

Jego opinię można przeczytać również w poznańskim dzienniku lokalnym, gdzie odpowiada na pytania dotyczące odpłatności za zajęcia w niepublicznych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, zamkniętych w czasie epidemii.

Link do projektu – kliknij.