21 kwietnia br. Michał Jackowski podczas spotkania online omówił najważniejsze mechanizmy i rozwiązania prawne, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w czasie kryzysu. Spotkanie pt. "Tarcza antykryzysowa oczami firm" zorganizowane zostało przez poznański odział stowarzyszenia ITCorner.

ITCorner to klaster nowych technologii będący platformą zrzeszającą kilkadziesiąt podmiotów i zaangażowany w rozwój branży nowych technologii w Polsce.

Podczas dwugodzinnego webinarium, profesor Michał Jackowski zaprezentował mechanizmy pomocowe dla przedsiębiorców przewidziane w Tarczy 1.0 i 2.0 oraz rozwiązania wynikające z dotychczasowych przepisów. Podzielił się również wiedzą z zakresu prowadzenia biznesu, w szczególności odnosząc się do branży IT. Jego doświadczenie w tym zakresie wynika z wieloletniego pełnienia funkcji doradcy prawnego na rzecz kilkudziesięciu dużych podmiotów z branży IT.