Na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu realizujemy cykl szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych. Wykłady prowadzą Marta Dziewulska i Jędrzej Witaszczak z Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK. 48 godzin szkoleniowych, 34 uczestników i 3 obszary tematyczne, odpowiadające głównej specjalizacji działu.

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane

W programie tego modułu szkoleniowego znalazły się m. in. takie zagadnienia, jak:

 •  przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
 •  przygotowanie inwestycji
 •  opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
 •  rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane
 •  konstrukcja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Podczas tego bloku szkoleniowego opowiemy o tym, jak:

 •  poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?
 •  unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia?
 •  opisać przedmiot zamówienia?
 •  udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
 •  uwzględniać aspekty społeczne w postępowaniach do 30 tys. euro?
 •  dokumentować udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

W ramach tej części szkolenia mówimy m. in. o: 

 •  przygotowaniu postępowania
 •  wartości szacunkowej
 •  opisie przedmiotu zamówienia
 •  warunkach udziału w postępowaniu
 •  kryteriach oceny ofert
 •  trybach udzielania zamówień
 •  wyjaśnieniach i zapytaniach
 •  wyborze najkorzystniejszej oferty
 •  podpisaniu umowy i warunkach jej zmiany
 • egzekwowaniu zapisów umowy / gwarancji i rękojmie
 • elektronizacji zamówień

 W każdej części szkolenia przedstawiamy aktualne orzecznictwo oraz omawiamy case studies.