Nasz Klient wziął udział w przetargu na rozbudowę parku wraz z zagospodarowaniem zieleni. Jego oferta została sklasyfikowana dopiero na czwartej pozycji (4/5) w końcowym rankingu ofert. Dzięki opracowaniu przez zespół obsługi inwestycji i zamówień publicznych DSK odpowiedniej koncepcji prawnej, KIO uwzględniła odwołanie Klienta. Odrzucono oferty wykonawców plasujących się na wyższych pozycjach, a zamawiający wybrał ofertę naszego Klienta jako najkorzystniejszą.

Jedyny z pozostałych w postępowaniu oferentów postanowił odwołać się do KIO, skarżąc ofertę naszego klienta. Również w tym przypadku KIO przychyliła do stanowiska Kancelarii, zaprezentowanego przez Kingę Kozłowską-Witek i uznała, że żaden z zarzutów odwołania nie zasługuje na uwzględnienie.

Więcej na temat tej sprawy można przeczytać tutaj.