Jak rozliczyć niespłacone zobowiązania firmy, która kończy działalność? Czy kwotę niespłaconej pożyczki należy zaliczyć do przychodów i odprowadzić CIT? Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem Pawła Kuźmiaka, Partnera DSK.                                                                                                                                                                                                                                

Dziennik „Rzeczpospolita” przybliża interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą sytuacji spółki, która aż do chwili likwidacji nie oddała udziałowcowi pieniędzy. Udziałowiec nie zwolnił spółki z obowiązku oddania pożyczki ani nie umorzył zobowiązania. Nie nastąpiło też jego przedawnienie. Jednak długu nie uda się uregulować.

KIS potwierdza, że w tej sytuacji kwota niespłaconej pożyczki nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu CIT. Więcej przeczytaj tutaj.

Komentujący interpretację Paweł Kuźmiak, zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, zwraca dodatkowo uwagę, że likwidacja zadłużonej spółki nie zamyka wierzycielom drogi do dochodzenia odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania od członków jej zarządu lub likwidatorów. Czytaj tutaj.