W poradniku przedsiębiorcy dziennika "Rzeczpospolita" możemy przeczytać artykuł na temat korzystnego dla przedsiębiorców rozwiązania, polegającego na połączeniu przychodów i kosztów z różnych typów działalności. Przybliżoną przez "Rzeczpospolitą" interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej komentuje Paweł Kuźmiak.

Dzięki zastosowaniu wysokiej stawki amortyzacyjnej od najmu, można obniżyć kwotę PIT.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”:

Przedsiębiorca rozliczy 19-proc. PIT od podstawowej działalności i najmu nieruchomości. Od połączonych przychodów odejmie 10-proc. stawkę amortyzacji.

Skarbówka zgadza się na korzystne dla przedsiębiorców rozwiązanie, polegające na połączeniu przychodów i kosztów z różnych typów działalności. Dzięki zastosowaniu wysokiej stawki amortyzacyjnej od najmu, można obniżyć kwotę podatku.

Możliwość korzystnego połączenia potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach z 13 listopada 2020 r. (0114-KDIP3-2.4011.586.2020.1.MT i 0114-KDIP3-2.4011. 629.2020.1.MT). Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który ma biznes w zakresie działalności prawniczej oraz doradztwa gospodarczego. Prowadzi księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rozlicza się stawką liniową 19 proc.

Komentarz Pawła Kuźmiaka, partnera DSK Kancelaria

Szykują się zmiany w opodatkowaniu najmu

Komentowana interpretacja nie budzi zastrzeżeń pod względem merytorycznym – jest zgodna przede wszystkim z aktualną linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Stanowi też pozytywny przykład podejścia organów, które respektują – do pewnego przynajmniej stopnia – prawo podatnika do swobodnego regulowania swojej sytuacji majątkowej i podatkowej w zakresie najmu. Ważne, by kryteria jakimi kierują się organy, były maksymalnie precyzyjne i niezmienne (z czym bywało w przeszłości różnie). W swej interpretacji dyrektor KIS wydaje się artykułować je jasno.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na zmiany dotyczące najmu składników związanych z działalnością gospodarczą, które mają wejść w życie od stycznia 2021 roku. Jeśli proces legislacyjny uda się zamknąć w listopadzie br., to najem taki będzie mógł podlegać opodatkowaniu również ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na tym polu w przeszłości dochodziło do licznych sporów podatników z organami. Wydaje się, że fiskus doszedł w końcu do wniosku, iż więcej korzyści przyniesie usunięcie przeszkód w prostszym opodatkowaniu najmu, niż kontynuowanie sporów o to, do jakiego źródła należy przychody z najmu zaliczyć. Może jest to wyraz szerszej tendencji w podejściu do opodatkowania osób fizycznych w Polsce?

Zapraszamy do lektury artykułu.