Indywidualne interpretacje podatkowe mają zapewnić jednolite stosowanie przepisów. Zgodnie z art. 14k ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić wnioskodawcy. W praktyce jednak często okazuje się, że nawet uzyskanie korzystnego stanowiska organów podatkowych może nie dawać podatnikowi zakładanej ochrony.

Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem Marta Chorzępa-Starosta w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”.