29 maja br. zostanie wydana najnowsza praca profesora Michała Jackowskiego, w której omawia nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.                                                                                                                                            

„Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia” to publikacja przedstawiająca zmiany w zakresie przetwarzania i ochrony danych medycznych w placówkach medycznych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Regulacja, która zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku, w nowy sposób definiuje m.in. kwestie udzielania informacji i dostępu do danych medycznych a także usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia tych danych. Wprowadza również wiele zmian w zakresie obowiązków podmiotów przetwarzających dane medyczne, eHealth, tajemnicy zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia i ponadgranicznego obrotu danymi medycznymi. Wszystkie one omówione zostały przez Michała Jackowskiego.

W swojej publikacji przedstawia on również obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne – w tym obowiązek powołania inspektora ochrony danych (IOD). Wiele miejsca poświęca też przedstawieniu praw pacjentów w zakresie ochrony ich autonomii informacyjnej, a także instytucjonalnemu zabezpieczeniu poszanowania praw podmiotów danych, a zwłaszcza postępowaniu ze skargi konstytucyjnej, skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka, a także zasadom dochodzenia naruszonych praw podmiotu danych przed sądami powszechnymi oraz organami administracji ochrony danych osobowych.

Polecamy tę publikację  wszystkim osobom odpowiadającym za bezpieczeństwo danych w podmiotach leczniczych.