15 i 16 grudnia 2020 roku Anna Loch, Kinga Kozłowska-Witek i Jędrzej Witaszczak z Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK zainaugurowali cykl szkoleń z nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W ciągu dwudniowego szkolenia online – przeznaczonego dla firmy z sektora infrastruktury – Anna Loch, Jędrzej Witaszczak i Kinga Kozłowska-Witek przedstawili wszystkie kwestie istotne z punktu widzenia podmiotu biorącego udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzące do podpisania umowy w trybie PZP.

Duża dawka obowiązkowej wiedzy! Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.