Rusza historyczny projekt - Rail Baltica (E75). A wraz z nim, Zespół Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria pod kierunkiem Jakuba Depa i Marty Dziewulskiej rozpoczyna współpracę z wykonawcą kontraktu - konsorcjum, którego liderem jest Intercor Sp. z o.o., a członkami Stecol Europe i Sinohydro Corporation Limited.

Do głównych zadań multidyscyplinarnego zespołu DSK należy obsługa roszczeń, umów podwykonawczych, wsparcie przy tworzeniu harmonogramów, wycen, analiz prawno-technicznych związana z modernizacją odcinka Czyżew – Białystok.

Długo wyczekiwane podpisanie umowy z zamawiającym – PKP PLK – poprzedzone było licznymi postępowaniami odwoławczymi. Oferta polsko-chińskiego konsorcjum trzykrotnie była uznawana za najkorzystniejszą. Zamówienie warte jest ponad 4,14 mld zł brutto i stanowi zamówienie o najwyższej wartości spośród prowadzonych dotychczas przez PKP PLK.

„Jest to dla nas kolejne, bardzo ciekawe doświadczenie. Poza prowadzeniem procesów związanych z infrastrukturą, świadczymy w DSK Kancelaria także kompleksową, prawno-inżynierską obsługę kontraktów infrastrukturalnych. Razem z wykonawcą Rail Baltica, wierzymy w duży sukces tej inwestycji!” mówi Jakub Depa.