W obecnej sytuacji rynkowej, gdy mechanizmy waloryzacyjne stały się nieefektywne, opracowaliśmy nasz autorski sposób na skuteczną waloryzację.

W sytuacji panującej na rynku usług budowlanych obowiązujące mechanizmy waloryzacji kontraktów stały się całkowicie nieefektywne. Współczynniki waloryzacyjne, a zwłaszcza określone limity waloryzacji sprawiły, że przestała ona spełniać swoją zasadniczą rolę, którą miało być rekompensowanie wykonawcom wzrostu cen na rynku, a w konsekwencji – zwiększenia kosztów realizacji zamówienia.  

Sztuczne limitowanie waloryzacji przy rosnącej inflacji sprawiło, że rekompensata, na którą mogą liczyć wykonawcy, nawet w minimalnym stopniu nie pokrywa ponoszonych przez nich strat.

Podczas licznych spotkań z Klientami wielokrotnie słyszeliśmy, że szacują oni swoje straty wynikające z globalnego wzrostu cen – zależnie od skali projektu – na kilka do nawet kilkuset milionów złotych na jednym projekcie. Wsparciem w tym zakresie nie była dla nich również waloryzacja umowna – otrzymywane z tego tytułu środki stanowiły bowiem zaledwie promil w stosunku do ponoszonych strat.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, zespół prawników i inżynierów DSK przygotował unikatową argumentację ekonomiczno-prawną, która w jasny i konkretny sposób pozwala wykazać:

  1. Jak bardzo nieefektywne są obecne mechanizmy waloryzacyjne i jakie realne straty z tego tytułu ponosi wykonawca – co wymagało od nas szeregu analiz dotyczących dotychczasowej realizacji kontraktu oraz analiz w zakresie przyszłych działań,
  2. Jak – w bezpieczny również dla zamawiającego sposób – dokonać modyfikacji umowy lub pokryć stratę, jaką Wykonawca poniósł lub poniesie w toku realizacji inwestycji.

Pierwszą okazję do sprawdzenia skuteczności naszej koncepcji otrzymaliśmy od wykonawcy jednego ze strategicznych projektów energetycznych na terenie Polski. Zaproponowaliśmy inwestorowi mediacje przed Prokuratorią Generalną RP, jako bezpieczny dla stron sposób na ocenę i ewentualne wdrożenie zmian do umowy.

Uzyskana przez naszego Klienta korzyść wyniosła aż 75% wartości, o którą początkowo rościł. Co szczególnie ważne, Klient otrzymał rekompensatę za nieefektywną waloryzację od początku jej obowiązywania na kontrakcie, aż do jego formalnego zakończenia. 

Nasze działania spotkały się z uznaniem Klienta oraz dobrym odbiorem ze strony zamawiającego, a uzyskane – milionowe korzyści – były kluczowe w poprawie ekonomicznego bilansu projektu.

Mając na uwadze aktualną sytuację rynkową, uzyskane przez nas rozstrzygnięcie należy uznać za jedno z precedensowych.

Zdajemy sobie sprawę, jak trudno obecnie przekonać zamawiających do przeznaczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji, jednak nasza autorska koncepcja okazała się skuteczna, dzięki swojej przejrzystości oraz należytemu uzasadnieniu. Aby utrzymać skuteczność naszych działań, stale monitorujemy rynek i dopasowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych okoliczności każdej inwestycji. 

Więcej na temat tego case study przeczytasz tutaj.

W sprawie projektów waloryzacyjnych zapraszamy do kontaktu z:

Martą Dziewulską: m.dziewulska@dsk-kancelaria.pl

Jędrzejem Witaszczakiem: j.witaszczak@dsk-kancelaria.pl

Wiktorią Zielińską: w.zielinska@dsk-kancelaria.pl