Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się monografia "Zabezpieczenia wierzytelności", której współautorem jest Tomasz Wojech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Opracowanie poświęcone zostało wybranym aktualnym problemom z zakresu prawa zabezpieczeń wierzytelności. Inspiracją do powstania monografii były dyskusje, jakie autorzy toczyli przy okazji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i praktyce”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 13.04.2018 r.

W poszczególnych opracowaniach wchodzących w skład publikacji autorzy odnoszą się do takich problemów prawa zabezpieczeń wierzytelności, które od lat budzą kontrowersje w praktyce, jak np.:

– odwołalność pełnomocnictwa w celu zabezpieczenia wierzytelności,
– kauzalność umów o ustanowienie praw zastawniczych,
– dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie,
– pozorność czynności prawnych kreujących zabezpieczenia.

Zaprezentowano: przekrojowy obraz ustawowych (hipoteka, zastaw, gwarancja ubezpieczeniowa) i wypracowanych przez praktykę sposobów zabezpieczenia wierzytelności (weksel, przewłaszczenie, dług równoległy) oraz problematykę pozorności oświadczeń woli w kontekście zabezpieczenia wierzytelności.

Autorami publikacji są zarówno wybitni znawcy problematyki zabezpieczeń wierzytelności, jak i badacze tej tematyki, z powodzeniem łączący pracę naukową z praktyką prawniczą – sędziowie, adwokaci i radcowie prawni.

Tomasz Wojech jest autorem rozdziału dotyczącego charakteru prawnego umów o ustanowienie zastawu i hipoteki.