Na rynku wydawniczym ukazała się monografia „Domeny Internetowe. Teoria i praktyka” pod redakcją dr Ireneusza Matusiaka. Recenzji naukowej publikacji dokonali prof. Michał Jackowski i dr Justyna Ożegalska-Trybalska.

Wolters Kluwer Polska – wydawca monografii pisze o niej: „Publikacja zawiera analizę wybranych orzeczeń Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych oraz ukazuje domenę internetową w różnych płaszczyznach prawnych, w tym również jako narzędzie biznesowe. Opracowanie omawia również aktualne problemy wynikające z zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „pl.” oraz zasady dobrych praktyk w obrocie on-line.”

Publikacja przeznaczona jest dla prawników (m.in. pełnomocników występujących w mediacjach lub spornym postępowaniu arbitrażowym, a także sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, notariuszy) oraz przedsiębiorców, którzy wykorzystują nazwy domen internetowych jako efektywne narzędzia rozwoju działalności gospodarczej.