Michał Jackowski był uczestnikiem programu telewizyjnego na antenie TVN. Jako ekspert prawny, wziął udział w rozmowie na temat ochrony dzieci przed drastycznymi przekazami – zdjęciami, billboardami, plakatami.

Nasze otoczenie jest miejscem, gdzie ścierają się dwie sfery. Prawo do prywatności i wolności słowa. Przepisy powinny uwzględniać obie te wartości. – mówił

Rozmowa dotyczyła tego, jak ważne jest poszanowanie praw dzieci i ich ochrona przed drastycznymi przekazami. Michał Jackowski mówił m. in. o regulacjach związanych z umieszczaniem reklam w przestrzeni publicznej i naszym wpływie na outdoorowe kampanie informacyjne.