Z dumą informujemy, że profesor Michał Jackowski, Partner DSK, został zakwalifikowany do udziału w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych rozpoczynającej działalność przy Ministerstwie Cyfryzacji.                                                                                                 

Michał Jackowski weźmie udział w pracach Zespołu ds. Systemu Ochrony Zdrowia. Spotkanie inaugurujące obrady Grupy Roboczej odbędzie się na początku lipca br.
Powołanie Grupy jest odpowiedzią na pojawiające się przypadki błędnego zrozumienia przepisów RODO. Celem jej działalności jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji przepisów RODO.