Miło nam poinformować, że profesor Michał Jackowski został powołany w skład kolejnej grupy roboczej działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji.                                                         

Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy (IoT) została powołana w celu:

  • przeprowadzenia analizy potrzeb polskiej gospodarki związanych z IoT i wskazania konkretnych rozwiązań do wdrożenia na szczeblu ministerstwa i rządu RP,
  • wsparcia w wypracowaniu rozwiązań stymulujących rozwój firm, produktów i usług związanych z IoT,
  • wskazania barier prawnych ograniczających rozwój IoT oraz wskazania potrzeb wprowadzenia standardów i regulacji dla harmonizacji rynku IoT.

Intencją powołania Grupy jest wsparcie przedsiębiorców działających w obszarze IoT.

Zadaniem Grupy jest przygotowanie raportu mówiącego co należy zrobić, aby IoT miało realny wpływ na rozwój gospodarczy w Polsce, oraz gdzie ulokowane są – w tym zakresie – największe potencjały.

Istotnym obszarem działania Grupy będzie także zdefiniowanie barier technologicznych, legislacyjnych i ekonomicznych ograniczających IoT oraz praca nad ich zniesieniem.

Podczas spotkania inaugurującego działalność Grupy, które odbyło się pod koniec sierpnia br., wskazywano między innymi na potrzebę zastosowania rozwiązań IoT w poszczególnych sektorach gospodarki. Najczęściej wymieniano: ochronę zdrowia, pojazdy autonomiczne, ochronę środowiska, finanse, smart city czy energetykę, a także rolnictwo, gospodarkę żywności, farmację. Dyskutowano o IoT w kontekście: ochrony praw konsumenta, działań dydaktycznych, zwiększania świadomości obywateli, standaryzacji platform dla smart city, sieci 5G, obowiązków producentów i operatorów związanych z IoT dotyczących bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, zastosowania nowoczesnych bezprzewodowych technologii sieciowych w komunikacji z energooszczędnymi urządzeniami IoT, wykorzystania chmury publicznej w ramach aplikacji IoT.