O gospodarczych skutkach lockdownu i przewidywanej sytuacji na rynku pracy rozmawiali eksperci na antenie PR24.

O pierwszych efektach odmrożenia gospodarki, o skutkach lockdownu i przewidywanej sytuacji na rynku pracy w perspektywie najbliższych 3 miesięcy, rozmawiali wczoraj na antenie PR24 Michał Jackowski i Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej. Mówiono o pierwszych symptomach ożywienia z jednej strony i ostrożnym podejściu przedsiębiorców z drugiej. Wskazywano na dane dotyczące bezrobocia i badania pokazujące nastroje pracowników. Rozmówcy byli zgodni, że obraz wpływu epidemii na rynek pracy zobaczymy w lipcu – sierpniu.