Reelekcja Łukasza Szmita do Głównej Komisji Sportu Żużlowego.

Łukasz Szmit – Partner DSK, został ponownie wybrany w skład Głównej Komisji Sportu Żużlowego – jako członek do spraw prawnych.

Łukasz jest od lat zawodowo związany ze sportem – jest m.in. członkiem Komisji Orzekającej Ekstraligi Żużlowej oraz członkiem wydziału dyscypliny Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Jako wieloletni członek organów sportowych Polskiego Związku Motorowego i Ekstraliga Żużlowa został odznaczony przez Zarząd Główny PZM Brązową Odznaką Honorową.