W dniach 21-22 września 2023 r. odbył się w Poznaniu Kongres Odbudowy Ukrainy „Common Future”.
Jednym z celów Kongresu było zainteresowanie polskich firm współpracą z potencjalnymi partnerami ukraińskimi w sektorze transportu, spedycji, logistyki, budownictwa, energetyki, bankowości i ubezpieczeń.
Partnerami Kongresu była m. in. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. W kongresie uczestniczyła profesor Nataliia Mushak, nasza ekspertka z Ukrainian Desk.