W dniach 19-20 listopada 2018 roku odbyła się w Warszawie IX edycja Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. Kancelaria DSK była jednym z Partnerów tego wydarzenia.                                                                                                                                                    

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami organizowany jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i jest to jeden z największych cyklicznych projektów branżowych.

Tegoroczny program skupił się wokół następujących tematów:

  • Wartość dodana zarządzania wierzytelnościami w gospodarce,
  • Jak daleko jesteśmy od krachu – skutki kryzysu dla branży zarządzania wierzytelnościami,
  • Co zrobić aby odzyskać zaufanie – perspektywa inwestorów,
  • Regulacje polskie i europejskie – otoczenie sektora.

Podczas Kongresu wręczone zostały Laury CESSIO.

Przedstawicielami Kancelarii DSK byli na tym wydarzeniu: Łukasz Szmit, Partner DSK kierujący Zespołem Zarządzania Wierzytelnościami oraz Grzegorz Durski i Radosław Kłonowski odpowiadający za relacje biznesowe.