11 stycznia br. eksperci z Kancelarii DSK wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez GIODO. Była ona poświęcona kodeksom postępowań, którym przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), nadają szczególną rangę. Zgodnie z nimi bowiem, z narzędzia wizerunkowo-promocyjnego, znanego jako kodeks dobrych praktyk, staną się one instrumentem prawnym.

Pełniąca funkcję Generalnego Inspektora Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, wskazała, że celem kodeksów postępowania jest pomoc we właściwym stosowaniu przepisów rozporządzenia (RODO), a przestrzeganie zatwierdzonych kodeksów postępowania będzie przesłanką by stwierdzić, czy administrator danych odpowiednio wywiązuje się ze swoich obowiązków. Może być ono również okolicznością łagodzącą przy podejmowaniu przez GIODO decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej oraz ustalaniu jej wysokości.

Wystąpienia, zróżnicowane pod względem sposobu przekazu, w większości prowadziły do konkluzji, że kodeksy pisać można, ale z powodu braku polskich przepisów i niejasnych regulacji zawartych w RODO, trudno obecnie liczyć na to, że będą one stosowane. 

Interesująca była dla nas zwłaszcza prezentacja dotycząca próby usystematyzowania i ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w branży e-commerce. Na szczególną uwagę zasłużyły również wystąpienia przedstawicieli zespołów piszących kodeksy dla szkół medycznych oraz banków komórek macierzystych.