W dniach 25-26 kwietnia br. odbyła się konferencja April Consumer Credit Days 2019. Wydarzenie organizowane cyklicznie przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych i Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami poświęcone jest problemom zarządzania należnościami w instytucjach działających w sektorze Business to Consumer i jest źródłem najbardziej aktualnej wiedzy o polskim i zagranicznym rynku konsumenckim.

Debaty panelowe podczas tegorocznego spotkania, zorganizowane zostały wokół 6 głównych tematów:

  •  Rynek windykacji i pożyczek – perspektywy rozwoju
  •  Nowoczesne technologie napędzające skuteczny biznes w obszarze finansów konsumenckich 
  •  Ochrona tożsamości w służbie klienta czy instytucji?
  •  Najważniejsze aspekty prawne i podatkowe
  •  Rynek pracownika – jak być konkurencyjnym pracodawcą?

W konferencji ACCD uczestniczyli Łukasz Szmit, Wojciech Romanowski, Małgorzata Ratajczak i Radosław Kłonowski.